SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Letní přání a poděkování ředitele Jaroslava Knoppa

Přeji všem zaměstnancům a žákům školy báječné léto se vším, co k létu patří.

Hodně odpočinku a načerpání nových sil, ať jste v září opět plní elánu do další práce.

Nesmírně si cením práce a obrovského úsilí vás všech, kterou jste vykonali pro naše žáky i pro celou naši organizaci v době nelehké.

Děkuji a pěkné prázdniny.

Jaroslav Knopp