SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

KA1 – Odborná praxe v zahraničí (projekt 2016 – 2018)

   

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Projekt navazuje na obdobný projekt z let 2014 – 2015, kdy byli naši žáci – Autotronici – v Anglii (Plymouth) a tento starší projekt dále rozvíjí:

Základní informace o projektu:

Typ projektu: Erasmus+, Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita žáků a zaměstnanců v odborném vzdělávání a přípravě
Název projektu: Pracovní zkušenosti prostřednictvím stáží Erasmus+
Doba trvání projektu: 1. 6.2016 – 31. 5.2018
Partnerská organizace: The IBD Partnership, Portsmouth, Velká Británie
Celková výše získaného grantu: 52,622 EUR
Koordinátor a vedoucí projektu: Ing. Martin Fišer

Cíl a stručná náplň projektu:

Hlavním cílem projektu je zdokonalení teoretických znalostí a hlavně praktických odborných dovedností 24 žáků 2. a 3. Ročníků maturitního oboru 39–41-L/01 Autotronik při 2 odborných čtrnáctidenních stážích-mobilitách v anglickém městě Portsmouth. Žáci dostanou příležitost získat nové zkušenosti související se studovaným odborným zaměřením v reálném prostředí anglických firem. Vedlejším cílem projektu je zvýšení jazykových kompetencí žáků, a to zejména zdokonalení a rozšíření odborné terminologie přímým působením ve firmách. Žáci budou během svého pobytu ubytováni v hostitelských rodinách, což určitě pomůže ke zvýšení jejich jazykových kompetencí. Účastníci stáže získají kromě neocenitelných pracovních zkušeností a zážitků i v celé Evropě uznávaný Europass mobility a certifikaci ECVET (Evropský certifikovaný systém uznávání pracovních kvalifikací).

Plánovaná náplň stáže

Během odborné stáže v Portsmouthu budou účastníci provádět tyto činnosti:

  • vytváření, evidování a spravování technické dokumentace,
  • ovládnutí základních procesů v oblasti strojírenství,
  • osvojení základních znalostí technické mechaniky,
  • procvičení znalostí a dovedností v oblastech technologie, elektrotechniky a elektroniky,
  • zvládnutí základních diagnostických úkonů a operací,
  • provádění základních i vybraných složitějších úkonů při údržbě a opravě motorových vozidel.

Během pobytu budou všichni účastníci absolvovat také 2 speciálně vytvořené jednotky ECVET, ze kterých budou ke konci pobytu přímo prozkoušeni ve firmách. Konkrétně jsou to tyto úkoly (jednotky):

  • Měření emisí benzínových a naftových motorů
  • Kontrola zapalování a vstřikování u benzínových motorů.

Před samotným odjezdem na každou mobilitu budou žáci připravováni jak v oblasti odborné terminologie v AJ, tak i odborným i praktickým výcvikem v hodinách odborných předmětů a odborného výcviku. Na základě úspěšného plnění pracovních úkolů, na základě kvality vypracovaných životopisů a motivačních dopisů v AJ a na základě dosažených studijních výsledků a chování budou postupně vybíráni žáci – stážisté pro každý běh stáže, které se budou konat vždy v dubnu až květnu v letech 2017 a 2018.

Věříme, že se všem vybraným žákům podaří na stáž řádně připravit, pobyt v anglických firmách a rodinách si náležitě užijí a zdokonalí se nejen ve své angličtině, ale hlavně si osvojí praktické zkušenosti a dovednosti, které jim pak také pomohou najít lepší uplatnění na trhu práce. O všech s projektem souvisejících aktivitách budeme pravidelně informovat na webových stránkách školy.

Ing. Martin Fišer – koordinátor projektu

Prezentace ze stáže žáků SŠTO Havířov v Plymouthu (Anglie) v roce 2015

Autotronici odjíždějí na pracovní stáž do Anglie

Stáž Portsmouth 2018

Stáž Portsmouth 2018 – kuriozity

Pracovní stáž Erasmus+ 2018 – videosouhrn

Stáž Autotronici – Anglie 2018 – informace a názory účastníkůpokračujte na „Výstupy projektu“