SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

AutoNet

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název projektu: AutoNet, nová kvalita výuky v autotoborech na středních školách s efektivním využitím prostředků informačních a komunikačních technologií.

Současné výukové metody odborných předmětů autooborů a chybějící výukové materiály neumožňují aktuálně rozvíjet potřebné kompetence žáků vyžadované na trhu práce. K aktivnímu využívání e-learningu a jeho začlenění do výuky odborných předmětů chybí potřebné zkušenosti a zázemí.

Hlavní cílovou skupinou jsou žáci autooborů na sedmi partnerských středních školách. Další cílovou skupinou jsou pedagogové, podílející se na jejich výuce. Na projektu pracuje sedm partnerů, kteří zpracují kvalitní výukové materiály, budou inovovat výukové metody s aktivním využíváním e-learningu. Následně budou využívány zkušeností všech zainteresovaných učitelů partnerských škol.

Projekt je rozdělen do samostatných etap s těmito hmatatelnými výstupy :

  1. TVORBA výukových materiálů a e-learning
  2. PILOT – ověření tvorby a evaluace výukových metod a e-learningu
  3. PRAXE – zavedení výukových metod a e-learningu do běžné výuky

PODPORA PROJEKTU: Vznikne 22 nových inovovaných produktů, projekt podpoří 1850 žáků a 70 učitelů.

Oficiální stránky projektu

Na projektu se podílí následujících 7 partnerských škol

Projekt zastřešujezpět na „Metalnet“pokračujte na „Modernizace škol ve stavebnictví“