SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Buďme lepší (Šablony pro SŠ a VOŠ I)

OP VVV – šablony pro SŠ – výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0­.0/16_035/0005208
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_035
Alokace: 1 397 932,00 Kč
Název projektu CZ: Buďme lepší
Název projektu EN: Let's be better

Aktivity projektu:

Číslo aktivity: III/1.5
Název aktivity: Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
Číslo aktivity: III/2.1 a
Název aktivity: Vzdělávání PP SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Čtenářská gramotnost
Číslo aktivity: III/2.1 b
Název aktivity: Vzdělávání PP SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Matematická gramotnost
Číslo aktivity: III/2.1 c
Název aktivity: Vzdělávání PP SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Cizí jazyky
Číslo aktivity: III/2.1 e
Název aktivity: Vzdělávání PP SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Inkluze
Číslo aktivity: III/2.1 k
Název aktivity: Vzdělávání PP SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
Číslo aktivity: III/2.8
Název aktivity: Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
Číslo aktivity: III/2.10
Název aktivity: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
Číslo aktivity: III/4.1
Název aktivity: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem


pokračujte na „Projekt Edison Culture opět na SŠTO“