SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Metalnet

Ve školním roce 2011/2012 vznikl nový projekt METALNET

Období realizace: 16. 2. 2012 – 31. 8. 2014

V současném stavu středoškolského vzdělávání vnímáme jako negativní faktor nedostatek moderních, systematicky uspořádaných výukových materiálů (VM), roztříštěnost a často i zastaralost některých VM stávajících. Chceme změnit nejen jejich obsah, ale hlavně dosavadní způsob výuky na moderní interaktivní formu s využitím výukového portálu Moodle, kde budou VM stále aktualizovány.

Firmy ve strojírenském průmyslu a příbuzných oborech kladou důraz na zvyšování kvality výuky technických oborů na SŠ s ohledem na uplatnění absolventů v praxi. Náplň výuky na všech partnerských školách je sice stejná, avšak úroveň výuky a podmínky, v nichž probíhá, se liší. To se projevuje ve výsledcích, tj. úrovní připravenosti absolventů. Tento projekt eliminuje tyto nedostatky tak, aby absolventi byli pro praxi připraveni na stejně kvalitně a úroveň jejich znalostí a dovedností byla stejně vysoká.

V předprojektové přípravě byla dotazníkovým šetřením 439 žáků a 67 učitelů potvrzena potřebnost inovace počátečního vzdělávání v technických oborech. Pro se vyslovilo 69 % žáků a 97 % pedagogů. Projekt je zaměřen především na žáky strojírenských a elektrotechnických oborů středních škol, protože v regionu působí řada firem, které potřebují kvalifikované a schopné zaměstnance, a jedná se právě o absolventy SŠ z cílové skupiny.

POE EDUCO, spol. s r. o., realizuje projekt s 6 partnerskými školami, neboť vytvořit v krátké době a v potřebné šíři VM spolu s interaktivním prostředím, je nad možnosti lidských i finančních zdrojů jednoho subjektu. Právě účelové propojení POE EDUCO, spol. s r. o., a 6 partnerských škol povede k naplnění vytyčeného cíle.

Inovace projektu:

  • je postaven na organizované dělbě práce mezi příjemce grantu a 6 projektových partnerů a je propojen s firmami z MSK, aby VM byly svázány s aktuálním děním v praxi
  • podporuje moderní formu výuky technických předmětů, zkvalitňuje vzdělávání s důrazem na odbornou praxi, podporuje modernizaci technického a didaktického vybavení partnerských škol
  • po ukončení projektu budou mít žáci k dispozici interaktivní prostředí s ucelenou nabídkou výukových materiálů, kterou bude možno dále operativně aktualizovat v souladu s vývojem praxe i vědy.

Odkaz na projektové www stránky Metalnetu zdezpět na „UNIV 3“pokračujte na „AutoNet“