SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Modernizace škol ve stavebnictví

Projekt je realizován ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a vybranými středními školami a je zaměřen na zabezpečení prostorových podmínek pro výuku a na potřebné vybavení – od nářadí až po technologická zařízení.

Rozpočet naší školy je stanoven na cca 10 mil. Kč, z toho 4 mil. Kč představují stavební investice a 6 mil. Kč prostředky na potřebné dovybavení stavebních oborů. Byly dokončeny stavební úpravy a na centrální úrovni se připravuje výběr dodavatele pro potřebné vybavení (mimo vybavení pro obor Instalatér a Klempíř, které již bylo zahájeno a dodáno).

Stavební úpravy zahrnovaly adaptaci 5 učeben pro výuku stavebních oborů a dále zateplení prostor dílny pro tesaře v areálu Suchá. Rovněž byly v areálu školy zhotoveny manipulační plochy pro práci s velkorozměrovými konstrukcemi a pro přípravu stavebních materiálů.

Novými učebními pomůckami – nářadím – bude vybaveno 5 učeben, které vzniknou na základě stavebních úprav a 15 učeben, které budou vybaveny novými učebními pomůckami a technologiemi.

Projekt zastřešujezpět na „AutoNet“pokračujte na „Multifunkční posluchárny“