SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Profese bez hranic

Program: INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Výzva: 11_16_010 Výzva v rámci fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński

č. projektu CZ.11.4.120/0­.0/0.0/16_010/00­00240

Realizace projektu:

 • 01.09.2016 – zahájení realizace projektu
 • 01.11.2017 – ukončení projektu

Udržitelnost projektu – 5 let od data převedení finančních prostředků z ERDF Konečnému uživateli

Rozpočet projektu

 • celkem 24 041,94 EUR

Cíl projektu:

(CZ) Hlavním cílem projektu je posílení přeshraniční spolupráce s partnerskou školou z Jastrębie-Zdrój, prostřednictvím 8 společných setkání. Dalším cílem je podpora odborného vzdělávání. V rámci zkvalitnění řemeslné přípravy vybavíme odbornou dílnu. U budoucích řemeslníků posílíme manuální zručnost s využitím dobré praxe, vzájemného poznání a výměny zkušeností. Dalším cílem je společná práce na matematických a fyzikálních úlohách, která bude podpořena vybudováním wifi sítě přes projekt PL partnera.

(PL) Głównym celem projektu jest umocnienie współpracy transgranicznej ze szkołą partnerską z Jastrębie -Zdroju , poprzez organizacie wspólnych spotkań . Kolejnym celem jest wspieranie kształcenia zawodowego. W kontekście poprawy rzemiosła przygotowanie wyposażenia warsztatu specjalistycznego . W przyszłych rzemieślników wzmocnimi sprawności manualne z wykorzystaniem dobrych praktyk , wzajemnego zrozumienia i wymiany doświadczeń . Realizacię zadan z matematyki i fyziki – projekt sieci PL partnera.

Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na podporu česko-polské spolupráce v rámci podpory odborného vzdělávání. V rámci zkvalitnění řemeslné přípravy dojde k vybavení odborné dílny CZ partnera (pracovní stoly, svěráky a nejnutnější obráběcí stroje – vrtačky, soustruh, frézka). Během společné realizace pracovních činností si cílové skupiny rozšíří odborné názvosloví v jazyce partnera.

Vzhledem k tomu, že rok 2016 je v České republice „Rokem řemesel“, je cílem projektu posílit u budoucích řemeslníků v euroregionu manuální zručnost, a v rámci výměny zkušeností a dovedností ji porovnat mezi žáky jednotlivých partnerských škol. K tomu využijeme zkušeností dobré praxe, výměny zkušeností a vzájemného poznání.

Dalším z cílů projektu je společná práce na matematických a fyzikálních úlohách během CZ-PL spolupráce. V rámci větší flexibility a efektivity práce bude u našeho PL partnera v rámci partnerského projektu realizována bezdrátová datová síť. Řešení společných úloh se bude koordinovat prostřednictvím sociální sítě a tím bude podpořena IT komunikace mezi školami.

V rámci projektu plánujeme 8 společných setkání během kalendářního roku (4 schůzky u CZ partnera a 4 schůzky u PL partnera – min. 15 studentů/ 1 schůzku). Dále plánujeme uskutečnit 3 společné on-line výukové hodiny matematiky popř. fyziky.

Příklady dobré praxe budeme využívat i při přípravě společných aktivit.

Projekt celkově efektivním způsobem podpoří aktivity studentů zúčastněných zemí a probudí u nich hlubší zájem o poznání života a práce v druhé zemi. Zaměřit se chceme zejména na podobnosti a odlišnosti způsobu výuky odborných předmětů v podobných školských zařízeních. Prací na společném tématu chceme získat nové zkušenosti a ty pak začlenit do každodenní práce studentů i pedagogů. Chceme si rovněž ověřit a vyzkoušet zcela nové a doposud nevyužívané metody a formy práce a vzájemné komunikace.

Plán aktivit u CZ partnera:

 • úvodní konference
  04.11.2016
 • společné řemeslné práce
  03.03.2017
  07.04.2017
  12.05.2017

Plán aktivit u PL partnera:

 • Wspólne zajęcia zawodowe:
  03.02.2017
  18.06.2017
  15.09.2017
 • Seminarium z GeoGebry
  31.03.2017
 • Konferencja na zakończenie projektu
  20.10.2017

Statutární město Havířov přispělo na projekt „Profese bez hranic“ na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.789/OŠK/2016 a dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 926/D1/OŠK/2016 částkou 50.000,– Kč. Z poskytnuté dotace jsme financovali naši spoluúčast na vybavení odborné dílny v projektu „Profese bez hranic“.

Finančně bylo podpořeno vybavení:

 • Pracovní stoly (dílenské dvojstoly s uzamykatelnými šuplíky) – 9ks
 • Stojanová vrtačka + svěrák – 2ks
 • Stolní svěrák (dílenský kovářský svěrák s kombinovanými čelistmi) – 14ks
 • Ohýbačka plechu – 1ks
 • Dílenský hydraulický lis – 1ks

Rekonstrukce odborné dílny

 

Úvodní konference projektu

   

Školení z GeoGebry

Dne 21.3.2017 se v prostorech sborovny odborného výcviku konalo školení z GeoGebry – klíčová aktivita PL parnera č.7 – GeoGebra. Tento zajímavý matematický program nám přijeli předvézt učitelé z partnerské školy z polska.

Řešení matematických a fyzikálních úloh

28.3.2017 jsme s žáky třídy 2.AT navštívili partnerskou školu Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, Harcerska 12, 44–335 Jastrzębie-Zdrój, Polsko. Společně s žáky polské školy jsme si dali vydatnou snídani, řešili jsme matematické úlohy, prováděli fyzikální pokusy a záhráli jsme si logické hry. Po skvělém obědě jsme navštívili odborné učebny a rozloučili jsme se s novími přáteli. V rámci projektu se jednalo o realizaci klíčové aktivity č.5 – Řešení matematických a fyzikálních úloh (Rozwiązywanie problemów matematycznych i fizycznych).

Fotografie z akce

Společné řemeslné práce

Dne 10.4.2017 proběhla na naší škole realizace KA č.4 – Společné řemeslné práce. Společně s polskými přáteli jsme vyráběli plechové růže, ptačí budky, skládanky motýlů a vláčků. Za naši školu se akce účastnili žáci 1. ročníků oborů klempíř, strojník a truhlář. Výrobky si přátelé z polska odvezli s sebou, aby se doma mohli pochlubit.

Fotografie z akce

Aktivita k projektu Profese bez hranic 1.6.2017

Dne 1.6.2017 jsme s žáky třídy 1.ATT navštívili partnerskou školu Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, Harcerska 12, 44–335 Jastrzębie-Zdrój, Polsko. Společně s žáky polské školy jsme posnídali. V dopoledne jsme společně řešili fyzikální a logické úlohy, zaměřené na poznání jazyka sousedů. Po obědě jsme řešili další matematické a logické úlohy. V rámci projektu se jednalo o realizaci klíčové aktivity č.5 – Řešení matematických a fyzikálních úloh (Rozwiązywanie problemów matematycznych i fizycznych).

Fotografie z akce

Aktivita k projektu Profese bez hranic 13.6.2017

Dne 13.6.2017 proběhla na naší škole realizace KA č.4 – Společné řemeslné práce. Tentokrát jsme společně s polskými přáteli jsme vyráběli ozdobný klíč, zmenšeninu historického vozíku na písek, skládali stoličky a hlavolamy. Za naši školu se akce účastnili žáci 1. ročníků oborů klempíř, strojník a truhlář. Dřevěné výrobky si přátelé z polska odvezli s sebou, aby se doma mohli pochlubit. Ozdobné klíče jsme nestihli svařit a vyleštit, takže ho přátelům do polska přivezeme příště.

Fotografie z akce

Aktivita k projektu Profese bez hranic 11.10.2017

Dne 11.10.2017 jsme s truhláři z třídy 2.OT a se strojníky stavebních strojů ze třídy 2.S navštívili partnerskou školu Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, Harcerska 12, 44–335 Jastrzębie-Zdrój, Polsko. Po společné snídani jsme společně řešili logické úlohy a rébusy se zaměřením na poznání jazyka sousedů. K řešení úloh jsme musely využít matematické, fyzikální znalosti. Po obědě jsme řešili zasoutěžili, protože jsme společně řešili vědomostní kvízy.V rámci projektu se jednalo o realizaci klíčové aktivity č.5 – Řešení matematických a fyzikálních úloh (Rozwiązywanie problemów matematycznych i fizycznych).

Fotografie z akce

Aktivita k projektu Profese bez hranic 12.10.2017

Dne 12.10.2017 proběhla na naší škole realizace KA č.4 – Společné řemeslné práce. Tentokrát jsme společně s polskými přáteli jsme vyráběli plechové krabičky, lopatku na uhlí, zkoušeli jsme si soustružení a frézování, učili jsme se pájení mědi a z PPR trubek jsme společně vyrobili figurku. Za naši školu se akce účastnili žáci 1. ročníků oborů karosář a žácí 1. a 2. ročníku oboru instalatér. Všechny výrobky si kolegové z polska odvezli s sebou, aby se doma mohli pochlubit. I když žáci z polské školy prováděli některé řemeslné činnosti poprvé, práce se jim dařila a všechny výrobky se povedli.

Fotografie z akcezpět na „Projekt Edison Culture pokračuje …“pokračujte na „Zkvalitnění odborné přípravy žáků v technických oborech“