SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Projekt Edison Culture opět na SŠTO

V týdnu od 25. do 29. 10 2017 navštívili naši školu již poněkolikáté studenti univerzit z různých zemí světa. Tentokrát to byl 4 dívky a 2 chlapci, a sice z Mexika, Iránu, Ruska, Bosny a Hercegoviny, Rumunska a Gruzie.

Přišli k nám proto, aby studentům naší školy představili jednak kulturu svých zemí a také aby se sami poznali život u nás i v naší škole.

V pondělí se většina našich žáků zúčastnila prezentací zahraničních studentů v aule školy. Z prezentací jsme se o každé zemi dozvěděli nejen mnoho nového a zajímavého, ale setkání bylo i dobrým cvičením v angličtině, která byla samozřejmě jediným komunikačním jazykem. Na další den jsme do auly školy pozvali zástupce pěti ZŠ z Havířova a společně s našimi hosty jsme soutěžili v soutěži pod názvem Discovering the World.

Moderátorem byl náš kamarád a lektor z USA Benjamin Helge a bylo to opravdu velice podařené dopoledne plné zábavy, soutěžení a samozřejmě angličtiny.

Další velice podařenou aktivitou realizovanou ve spolupráci se zahraničními studenty byla také návštěva téměř 140 žáků ze ZŠ Marie Pujmanové v Havířově v naší škole a účast na akci Den s řemeslem. Celá tato akce byla připravena za účelem seznámení se s naší školou a poznání oborů, které se u nás vyučují.

Žáci ZŠ i zahraniční studenti jako vedoucí jednotlivých tříd prošli některá pracoviště odborného výcviku a třídy i jednotlivci soutěžili v jednoduchých řemeslných disciplínách – zatloukání hřebíků, demontáž kola z auta, skládaní stoličky atd. Program byl doplněn i krátkým představením projektových aktivit SŠTO a prezentacemi zahraničních hostů.

Všichni účastníci prožili v naší škole vydařené dopoledne, velice dobře se bavili, nejlepší týmy i jednotlivci byli odměněni, ale hlavně se také něco nového dozvěděli a vyzkoušeli si, jak jsou zruční.

Děkujeme všem zúčastněným za aktivní přístup, našim žákům za pomoc při organizaci všech aktivit a mistrům odborného výcviku za trpělivost a vstřícnost.

Ing. Martin Fišer

VIDEOPREZENTACE ze všech aktivitzpět na „Buďme lepší (Šablony pro SŠ a VOŠ I)“pokračujte na „Projekt Edison Culture v SŠTO letos již pošesté“