SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Zvyšování kvality ve stavebních a dřevooborech

Číslo projektu: CZ 1.07/1.1.07/11.0130

Od 2.1.2009 reali­zujeme jako partneři společně s dalšími středními školami projekt Zvyšování kvality ve stavebních a dřevooborech, který je zaměřen na podporu aplikace vyučovacích metod, organizačních forem výuky a výukových činností, které zvýší kvalitu vzdělávání daných oborů.

Projekt zkvalitní vzdělávání stavebních a dřevozpracujících oborů na středních školách Moravskoslezského kraje. Za tímto účelem je vytvořena funkční síť středních škol v kraji. Síť povede k partnerství škol za účelem výměny zkušeností, spolupráce v oblasti přípravy podmínek pro implementaci ŠVP a podpory činnosti metodických týmů učitelů škol této sítě.

Projekt podpoří aplikaci vyučovacích metod, organizačních forem výuky a výukových činností, které zvýší kvalitu vzdělávání daných oborů. Podpoří zapojené školy v kraji v oblasti evaluace. Bude mít vliv na zvýšení klíčových kompetencí a konkurenceschop­nosti absolventů těchto oborů. Projektem jsou podpořeni všichni žáci studující na školách obory stavební a dřevoobory, v celkovém počtu 2 800 a jejich pedagogických pracovníků v počtu 200.

Pedagogové vytvoří metodické matrice a metodické sborníky jako metodické dokumenty pro modernizaci výuky těchto oborů. Na naši škole je v projektu aktivně zapojeno 18 pedagogických pracovníků, kteří společně s koordinátorem, vedoucím realizačního týmu a administrativním pracovníkem tvoří realizační tým.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Celkový rozpočet projektu je ve výši 2 048 tis. Kč pro celé období. Práce na projektu bude ukončena v červnu 2011.zpět na „Vzdělávací program Budoucnost“pokračujte na „Zvyšujeme pracovní dovednosti využitím nových technologií ve vybraných profesích“