SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Zvyšování kvality výuky ve stavebních oborech

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01­.0017

Rozpočet projektu: 7 915 268,80 Kč, z toho investice 1 125 000,00 Kč

Projekt zajišťuje modernizaci výuky ve stavebních oborech vyučovaných na SŠTO v Havířově, vyšší adaptabilitu absolventů stavebních oborů a spolupráci školy se zaměstnavateli ve stavební výrobě v MSK.

Budeme inovovat obsah a metody výuky deseti odborných předmětů podle požadavků zaměstnavatelů vytvořením multimediálních výukových materiálů k patnácti odborným tématům a modernizovat vybavení dvou odborných učeben.

Chceme zvýšit kvalitu výuky pracovníků školy, zejména učitelů odborných předmětů, a naučit žáky novým znalostem a dovednostem prostřednictvím zavedení multimediálních výukových materiálů s využitím ICT a online vzdělávacích technologií do výuky.

Základem úspěšného zvládnutí přípravy kvalitních výukových materiálů jsou společná představa školy a zaměstnavatelů o očekávaných výsledcích vzdělávání v každém z odborných témat.

Témata budou zpracována na základě studie stavebního objektu, budou obsahovat výkladovou a praktickou část.

Prezentace ze seminářů se zaměstnavateli

ze dne 31.10.2012

ze dne 4.12.2012

Zpráva o průběhu realizace projektu

Střední škola technických oborů na ulici Lidické v Havířově již 55 let vzdělává žáky v mnoha technických oborech. Za ta léta máme mnoho úspěšných absolventů v oborech ukončených výučními listy i maturitní zkouškou.

V současné době se těší stále větší oblibě stavební obory, jak ukončené maturitní zkouškou, tak výučním listem. Proto jsme se rozhodli vstoupit do uvedeného projektu, který má přispět ke zlepšování podmínek pro výuku stavebních oborů.

Více čtěte

Články z novin, které vyšly v průběhu roku 2013

Školení Stavoprojektu Malá Morávka-Karlov

Výuková témata:

  1. 1.I – Plynovodní přípojka a OPZ
  2. 1.IV – Tepelná čerpadla
  3. 2.II – Tepelné izolace ve stavebnictví

Více čtětezpět na „Zkvalitnění odborné přípravy žáků v technických oborech“pokračujte na „UNIV 3“