SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Finančně gramotná škola

Toto je název projektu, do kterého se přihlásila naše škola v závěru r. 2016. Projekt nabízí pro střední, ale i základní školy řadu možností – projektové dny pro žáky, přednášky na téma finanční gramotnost, zapojení do soutěže Rozpočti si to. Pro učitele zase jsou v nabídce vzdělávací a metodické workshopy.

Dne 8. 2. 2017 proběhla úvodní schůzka k projektu, které se zúčastnili za pořádající obecně prospěšnou společnost Yourchance garant projektu Ing. Lichtenberková a lektor Ing.Koziel. Za naši školu se schůzky zúčastnil ředitel Mgr. Knopp, MBA, zástupkyně ředitele Mgr. Ságlová a členové PK ekonomických předmětů. V rámci schůzky bylo rozhodnuto o uspořádání metodického workshopu pro vyučující ekonomických předmětů, občanské nauky a matematiky, termín byl stanoven na 13. 4. 2017.

Další již naplánovanou akcí je Projektový den pro žáky, který se nejspíš uskuteční v podzimním termínu. Tyto plánované aktivity nám umožní získat certifikát Finančně gramotná škola a pomohou kultivaci výuky finanční gramotnosti a rozvoji podnikavosti na naší škole.

Ing. Palíková, předmětová komise ekonomických předmětů

Více zdepokračujte na „Certifikát FGŠ“