SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

MF DNES podporuje žáky SŠTO

V říjnu 2015 byla naše škola vybrána do podzimního kola projektu „Studenti čtou a píší noviny“ organizovaného deníkem Mladá fronta DNES. Tato akce probíhá na vybraných středních školách od 8. 10. 2015 do 20. 11. 2015. Po celou tuto dobu jí bude věnována každý den stránka v tomto největším českém deníku. MF Dnes vyzvala studenty středních škol, aby se vyjádřili k aktuálním společenským tématům.

Žáci naší školy se tedy tento podzim mohou stát bloggery jednoho z nejprestižnějších deníků naší republiky a vyjadřovat se veřejně k současnému dění ve společnosti. Naši studenti se naučí hlouběji promýšlet různá politická i morální témata a formulovat své vlastní názory a postoje. A MF Dnes je podpoří.

Všem studentům školy poskytneme prostor pro vyjádření jejich vlastních myšlenek na portále iDnes v rubrice Zprávy. Nejlepší příspěvky budou poté otištěny v deníku MF DNES.

Cílem projektu je rovněž naučit studenty pracovat s denním tiskem. Především v hodinách českého jazyka a občanské nauky, ale i v jiných předmětech budou studenti pracovat s informacemi obsaženými v novinách, blíže se seznamovat s různorodými publicistickými útvary a celkově rozvíjet své čtenářské kompetence.

Milí studenti, neváhejte a přemýšlejte, formulujte a především pište! Na Vaše příspěvky se těší 260 000 čtenářů tohoto deníku, nepočítaně internetových surfařů a patronka soutěže

PhDr. Iveta Družincovázpět na „Uprchlická krize: hrozba, nebo výzva?“pokračujte na „Psali o nás v tisku“