SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Mladá fronta DNES opět na naší škole!

V září 2014 byla naše škola vybrána do podzimního kola projektu „Studenti čtou a píší noviny“ organizovaného deníkem Mladá fronta DNES. Tato akce probíhá na vybraných středních školách od 6. 10. 2014 do 14. 11. 2014. Po celou tuto dobu je jí věnována každý den stránka v našem největším českém deníku.

Cílem projektu je naučit studenty pracovat s denním tiskem. Především v hodinách jazyka českého a občanské nauky, ale i v jiných předmětech budou studenti pracovat s informacemi obsaženými v denících, blíže se seznamovat s různorodými publicistickými útvary a celkově rozvíjet své čtenářské kompetence. Mimo to MF Dnes poskytneme všem studentům školy prostor pro vyjádření jejich vlastních myšlenek a názorů na portále iDnes v rubrice Zprávy.

Nejlepší příspěvky budou poté otištěny v deníku MF DNES. garant projektu PhDr. Iveta Družincovázpět na „Na "Lidické" se řemeslu daří“pokračujte na „Studenti čtou a píší noviny“