SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Mladá fronta DNES spolupracuje s naší školou!

V září 2013 byla naše škola vybrána do podzimního kola projektu „Studenti čtou a píší noviny“ organizovaném deníkem Mladá fronta DNES. Tato akce bude probíhat na vybraných středních školách od 7. 10. 2013 do 15. 11. 2013. Po celou tuto dobu jí bude věnována každý den stránka v tomto největším českém deníku. Cílem projektu je naučit studenty pracovat s denním tiskem. Především v hodinách jazyka českého a občanské nauky, ale i v jiných předmětech budou studenti pracovat s informacemi obsaženými v denících, blíže se seznamovat s různorodými publicistickými útvary a celkově rozvíjet své čtenářské kompetence. Mimo to MF Dnes poskytneme všem studentům školy prostor pro vyjádření jejich vlastních myšlenek a názorů na webových stránkách internetových novin iDnes v rubrice Zprávy. Nejlepší příspěvky budou poté otištěny v deníku MF DNES.

Téma 2.kola je zajímavé a všem studentům přímo důvěrně známé: „Moje škola, moje budoucnost!?“

Milí studenti, neváhejte a přemýšlejte, formulujte a především pište! Na Vaše příspěvky se těší 260 000 čtenářů tohoto deníku, nepočítaně internetových surfařů a patronka soutěže

PhDr. Iveta Družincová

P.S. Uzávěrka příspěvků je dne 14.10.2013. Bližší informace u vyučujících jazyka českého nebo na nástěnce školy.zpět na „Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO“pokračujte na „Na "Lidické" se řemeslu daří“