SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Hospodářská komora ocenila ty nejlepší, mezi nimi i 10 absolventů SŠTO v Havířově – Šumbarku

Slavnostní ocenění absolventů proběhlo v sobotu 19. října 2019 v Lichten­štejnském paláci. Kromě prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého se ho zúčastnil i premiér Andrej Babiš a místopředseda vlády Karel Havlíček. Hospodářská komora projektem Absolvent již 24 let podporuje odborné vzdělávání v České republice a zároveň tím pomáhá i firmám, jimž chybí schopní absolventi.

Premiér v úvodu zdůraznil, že vyznamenaní studenti mají před sebou skvělou budoucnost. Jistě bude pro ně prospěšné, když vyrazí na zkušenou do zahraničí. Měli by se pak ale zase vrátit domů a využít zde své zkušenosti. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý k tomu dodal: „Studenti, které jsme vyznamenali, se nemusí obávat o svoji budoucnost na pracovním trhu… Pro firmy je uchazeč o zaměstnání s komorovým oceněním zárukou nejen praktických dovedností, ale i ochoty se dále rozvíjet, což je v dnešní době největší přidaná hodnota při uplatnění na pracovním trhu.“

Premiér Andrej Babiš pak osobně předával certifikáty první části oceněných absolventů, mezi nimiž bylo také 28 autorů samostatných odborných prací. Tyto práce připravují žáci třetích ročníků v patnácti oborech vzdělání. Při jejich tvorbě mají možnost prokázat, že jsou dobře odborně připraveni a přitom také umí samostatně a kreativně využít podstatné informace k danému tématu.

Mezi 250 žáky z více než padesáti středních odborných škol a učilišť z celé České republiky bylo oceněno 10 žáků naší školy. Jmenovitě:

  • Bartoň Dominik
  • Franc Matěj
  • Chalupa Roman
  • Kasman Patrik
  • Kisza Filip
  • Koiš František
  • Šablatura Matěj
  • Tokarčík Martin
  • Wanecki Jan
  • Želonka Pavel

Oceněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim hodně úspěchů v profesním i osobním životě.

Mgr. Renáta Ságlová, zástupce ředitele