SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Informace k přijímacímu řízení

Jednotná přijímací zkouška ve školním roce 2017/2018

Informace o jednotné přijímací zkoušce 2018

soubor pdf Kritéria přijímacího řízení – 1.kolo
soubor pdf Přehled otevíraných oborů vzdělání a nejvyšší počet přijímaných uchazečů
soubor pdf Termíny konání jednotné přijímací zkoušky
soubor xlsx Přihláška SŠ denní
soubor xlsx Přihláška SŠ nástavba
soubor xlsx Přihláška SŠ ostatní

Testy z matematiky a českého jazyka

Matematika Český jazyk a literatura
soubor pdf Didaktický test M9PID15C0T01 soubor pdf Didaktický test C9PZD15C0T01
soubor pdf Didaktický test M9PZD15C0T01 soubor pdf Didaktický test C9PID15C0T01
soubor pdf Didaktický test M9PZD16C0T01 soubor pdf Didaktický test C9PID16C0T01
soubor pdf Didaktický test M9PID16C0T01 soubor pdf Didaktický test C9PZD16C0T01
soubor pdf Didaktický test M9PID17C0T01 soubor pdf Didaktický test C9PID17C0T01