SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Informace k zahájení výuky 11. května 2020

Od pondělí 11. května povoluje vláda ČR osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol, a to za účelem jejich přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky.

Výuka začne ve třídách 3. A, 3. AT, 3. IS, 3. KK, 3. OT, 3. S, 4. AT, 4.T, 2. P a 3. DP.

Organizace výuky bude uvedena ve speciálním rozvrhu hodin – rozpisu konzultací. Žákům doporučujeme účast na konzultacích, protože budou zaměřeny na opakování a procvičování učiva k maturitním a závěrečným zkouškám.

Rozpis konzultací je uveden níže.

V souvislosti s přítomností žáků ve škole je jejich povinností nosit roušky a rovněž odevzdat podepsané čestné prohlášení žáka/zákonného zástupce žáka o neexistenci příznaků vírového infekčního onemocnění.

V ostatních třídách bude pokračovat distanční výuka, která je pro žáky povinná.

Důležité informace

soubor pdf Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
soubor pdf Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení vzdělávání výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020
soubor pdf Metodický pokyn MŠMT ČR k Ochraně zdraví a provoz středních škol pro období přípravy na MZ a ZZ v období do konce školního roku 2019/2020

Rozpis konzultací tříd od 25. 5. – 29. 5. 2020

Třída Rozvrh Třída Rozvrh Třída Rozvrh
3. A soubor pdf 3. AT soubor pdf 3. IS stroj. soubor pdf
3. AE momv soubor pdf 4.T soubor pdf 4. AT soubor pdf
2. P soubor pdf     3. DP soubor pdf

Možnosti stravování pro žáky a zaměstnance školy

Školní bufet bude otevřen denně od 6:30 do 11:00 hod. Při vstupu do prostoru školního bufetu dodržujte ochranné pomůcky a omezení dle rozmístěných informačních tabulí.