SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Informace k zahájení výuky

Od 9. června 2020 je žákům školy umožněna výuka teoretického vyučování formou konzultací, které budou vypsány na webových stránkách školy. Více čtěte

Rozpis konzultací je uveden níže.

V souvislosti s přítomností žáků ve škole je jejich povinností nosit roušky a rovněž odevzdat podepsané čestné prohlášení žáka/zákonného zástupce žáka o neexistenci příznaků vírového infekčního onemocnění.

Důležité informace

soubor pdf Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
soubor pdf Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení vzdělávání výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020
soubor pdf Metodický pokyn MŠMT ČR k Ochraně zdraví a provoz středních škol pro období přípravy na MZ a ZZ v období do konce školního roku 2019/2020

Rozpis konzultací tříd od 9. 6. – 12. 6. 2020

Třída Rozvrh Třída Rozvrh Třída Rozvrh
1. OT soubor pdf 1. P soubor pdf 1. KKT soubor pdf
1. AT soubor pdf 1. AS soubor pdf 2. AT soubor pdf
2. I soubor pdf     3. AT soubor pdf

Možnosti stravování pro žáky a zaměstnance školy

Školní bufet bude otevřen denně od 6:30 do 11:00 hod. Při vstupu do prostoru školního bufetu dodržujte ochranné pomůcky a omezení dle rozmístěných informačních tabulí.