SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Moravskoslezský kraj zajišťuje poskytnutí karet ODIS

Moravskoslezský kraj zajišťuje poskytnutí karet ODIS v rámci projektu Zaměstnanecká mobilita zdarma, a to na období jednoho roku. Cílem této krajské iniciativy je zastavit vylidňování aglomerací Havířov, Karviná, Orlová a jejich okolí a přilákat do těchto měst a obcí nové práceschopné obyvatelstvo, udržet mladé lidi a zvýšit mezi občany zájem o trvalé bydlení právě ve výše zmíněných municipalitách. Snahou Moravskoslezského kraje je, aby dopad projektu byl co možná nejširší, a proto se od 01.09.2019 roz­šířila působnost tohoto projektu na další obce (území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Havířov, Karviná a Orlová, vymezených dle §19 vyhlášky 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů), kterými jsou Albrechtice, Havířov, Horní Bludovice, Horní Suchá, Těrlicko, Dětmarovice, Karviná, Petrovice u Karviné, Stonava, Doubrava, Orlová a Petřvald.

O kartu ODIS může požádat absolvent střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, který má v době podání žádosti trvalé bydliště na území výše jmenovaných měst a obcí. Za absolventa je považován občan, který ke dni předložení žádosti splňuje podmínku ukončení studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole v období kratším než 1 rok. Zároveň musí absolvent v době podání žádosti pracovat alespoň na poloviční úvazek (pracovní smlouva). O jakou formu studia se jedná, není již po změně podmínek podstatné.

Kromě absolventů však mohou o ODIS karty žádat také zaměstnanci, kteří se přistěhovali na území uvedených měst a obcí po 1.1.2019 nebo zdravotničtí pracovníci, kteří jsou od 1.1.2019 zaměstnání v jakémkoliv zdravotnickém zařízení na území zmíněných municipalit. Všichni uchazeči musí doložit, že pracují alespoň na poloviční úvazek (pracovní smlouva).

Žádosti o ODIS karty jsou přijímány v průběhu celého roku 2019. Podrobné podmínky projektu jsou uvedeny na webu www.mobilita.msk.cz. Případné dotazy můžete směřovat i na email mobilita@msid.cz nebo Vám dotazy zodpoví kontaktní osoba – Kateřina Plesníková, 770 194 950.

V tuto chvíli je k dispozici cca 110 ODIS karet zdarma.