SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Naši klempíři soutěžili na Mistrovství ČR

V prostorách brněnského výstaviště se ve dnech 26. 2. – 28. 2.2020 konala soutěž odborných dovedností oboru vzdělávání KLEMPÍŘ – Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí.

Soutěže se účastnila družstva z moravských škol a rovněž školy z Prahy a ze Slovenska. Každé soutěžní družstvo tvořili vždy dva žáci II. nebo III. ročníku.

První den začal praktickou částí. Začátkem druhého dne proběhly teoretickou testy, v rámci nichž si žáci ze sta odborných otázek a z bezpečnosti práce vylosovali dvacet otázek. Po testu následovala opět praktická část.

V praktické části bylo úkolem provést oplechování římsy na dvojitou stojatou drážku s podokapním žlabem a pájeným šikmým hrdlem. Plechová krytina na úhlovou drážku pro opláštění fasády objektu s oplechováním okna – řešení provětrávané fasády, provedení okrajů modelu závětrnými lištami a nadezdívkou.

Na kvalitu odborného provedení práce a na hodnocení celkové zdatnosti soutěžících dohlíželi renomovaní hodnotitelé.

Zadané úkoly byly dosti náročné, a to především časově. Snad proto naše družstvo, ve složení Jakub Jurečka a Jaromír Rusz, nestihlo dokončit vše v limitu a umístilo se na 8. místě.

Rastislav Zupko, učitel odborného výcviku