SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Profesionalita našich kominíků při frézování komínu

Frézování je v současnosti považováno za nejefektivnější způsob rekonstrukce komínových systémů. Tento technologický postup je podstatně rychlejší a levnější než stavba nového komínu.