SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Školní řád, Stipendijní řád, Klasifikační řád aj.

soubor pdf Školní řád
soubor pdf Stipendijní řád
soubor pdf Sankční řád
soubor pdf Klasifikační řád
soubor pdf Řád Domova mládeže
soubor pdf Vnitřní řád výukového pracoviště
soubor pdf Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví