SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Soutěž „Učeň tesař 2020“

V lednu 2020 se žáci naší školy, pod vedením učitele odborného výcviku Vlastislava Tománka, zúčastnili 17. ročníku Moravského kola soutěže „Učeň tesař 2020“. Soutěž se konala ve dnech 28. 1. – 29. 1. 2020 na Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu.

Soutěžního klání se zúčastnilo devět družstev z Moravy. Naši školu reprezentovali žáci druhého ročníku Marek Tichánek a Jan Kováč.

Družstva soutěžila v teoretickém testu a v praktické části. Teoretický test obsahoval 40 otázek vygenerovaných z celkového počtu 145 otázek, a to z oblasti technologie, materiálů, strojního zařízení a bezpečnosti práce.

V praktické části soutěže jednotlivá družstva zhotovovala krov valbové střechy. Zde se hodnotilo nejen dodržení rozměrů daných výkresem, opracování spojů, kvalita provedení, celkový vzhled, ale i bezpečnost práce.

Žáci nastoupili do moravského kola dobře připraveni, a to jak po stránce teoretické, kde uspěli na 100 %, tak i po stránce praktické. Zde se naši hoši umístili po velmi vyrovnaném souboji na šestém místě.

Bohužel se na nich projevila soutěžní nervozita, a tak se dopustili menších nepřesností, které je stálo lepší umístění. Výrobek ale zhotovili ve vysoké kvalitě a stydět se za něj rozhodně nemusí.

A jak soutěž dopadla?

  1. místo – SOU Opava
  2. místo – SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava
  3. místo – SŠ stavebních řemesel, Brno – Bosonohy.

Našim soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.

Vlastislav Tománek, učitel odborného výcviku