SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška se koná podle ustanovení vyhlášky č.47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a v souladu s příslušným příkazem ředitele školy.