SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Bronz z Celostátní soutěže MĚĎ 2017

Již po jedenácté se konala soutěž s názvem „11. ročník celostátní soutěže MĚĎ 2017 pro žáky SOŠ a SOU“. Jedná se o soutěž s mezinárodním charakterem. Účastní se jí totiž žáci České republiky, Slovenské republiky a také žáci maďarských škol.

Soutěž každoročně vyhlašuje Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace a to z pověření CTI ČR a Evropského institutu mědi.

Konkrétním cílem soutěže je vytvořit a prohloubit znalosti o mědi, možnostech využití mědi a výrobků z mědi v budoucí praxi zaměřenou na obor TZB.

Soutěž proběhla prostřednictvím internetu na webové stránce Evropského institutu mědi www.copperschool.com.

Ceny pro vítěze soutěže škol:

pro soutěž škol – SOU

1. místo: 8.000,– Kč
2. místo: 5.000,– Kč
3. místo: 3.000,– Kč

na nákup zařízení sloužícího na instalaci rozvodů TZB z mědi

pro soutěž škol – SOŠ

1. místo: 8.000,– Kč
2. místo: 5.000,– Kč
3. místo: 3.000,– Kč

na nákup zařízení sloužícího na instalaci rozvodů TZB z mědi

Předání cen proběhlo 28. dubna 2017 v Brně v Rotundě pavilonu A v areálu Veletrhů Brno a.s.

Žákům děkujeme za reprezentaci školy!

Za organizační řízení soutěže na naší škole, Mgr. Sylva Kyselovázpět na „Kulatý stůl“pokračujte na „Byli jsme v Brazílii …“