SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Den Země 2016 – Den čistého ovzduší

Statutární město Frýdek-Místek pořádalo v úterý 4. 10. 2016 na náměstí Svobody v Místku osvětovou akci „Den Země 2016 – Den čistého ovzduší“. Ta měla za cíl zábavnou formou informovat o problematice čistoty ovzduší v našem regionu. V rámci této akce se uskutečnily v Národním domě v Místku přednášky Společenstva kominíků České republiky.

Naše škola zde představila pracovní činnosti různých řemesel. Prezentaci školy podpořili žáci 3. ročníku oboru KOMINÍK – Petr Adamec a Martin Petráš.

Program byl určen pro širokou veřejnost a byl sestaven tak, aby zaujal jak dospělé, tak i děti.

  • Dne Země 2016 se účastnila i Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a její Výzkumné energetické centrum se svou edukativní show „Smokeman zasahuje“. Cílem této show bylo přiblížit správného spalování v lokálních topeništích. Show také obsahovala praktické ukázky, jak správně (ne)topit a seznamovala s tím, jaké faktory nejvíce ovlivňují to, co „vychází“ z našich komínů.
  • Přední odborníci na spalovací procesy a spalinové cesty, Společenstvo kominíků České republiky, prezentovalo konstrukce spalinových cest a zájemcům poskytovalo poradenství. V Národním domě pak proběhla přednáška o problematice spalování, spalinových cest a spalovacích zdrojů, kterou přednesl zástupce Společenstva kominíků České republiky.
  • Český hydrometeorologický ústav poskytl informace o znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji a na Frýdecko-Místecku, představil problematické škodliviny, jejich závislost na meteorologických podmínkách a předvedl měřicí přístroje.
  • Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o., přiblížilo bioindikátory čistoty ovzduší.
  • Společnost Frýdecká skládka, a. s., názorně předvedla systém jímání skládkového plynu a třídění a využívání odpadů.
  • Společnost EKOLAMP s.r.o. představila systém recyklace zářivek.
  • Pracovníci Magistrátu města Frýdku-Místku poskytli poradenství ohledně dotačního programu statutárního města Frýdek-Místek na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí.

Den Země 2016 – Den čistého ovzduší byl zaměřen na aktivity spojené s výchovou k porozumění a ochraně životního prostředí, abychom byli zodpovědnými obyvateli naší planety.

Bc. Leoš Pater, vedoucí učitel odborného výcvikuzpět na „SŠ technických oborů na kongresu 2016 v Ostravě“pokračujte na „Soutěž Cechu instalatérů v Brně 2016“