SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Exkurze – Hyundai Motor Manufacturing Czech Nošovice

Třídy: 1 ATT – Autotronik
  2. IS – Strojník
Pedagogický dozor: Ing. Kabát, Ing. Blokšová

Začátek exkurze začal v kinosále firmy, kde žáci zhlédli dokumentární film o společnosti Hyundai. Dokument monitoroval počátky vybudování areálu firmy na území ČR a postupný rozvoj výroby vozů Hyundai i20, i30 a vozů Tucson.

Základní části výroby tvoří lisovna, svařovna,lakovna, finální montážní linka a výroba převodovek. Po promítnutí filmu a poučení o bezpečnosti jsme nastoupili do „vláčku“ a postupně navštívili většinu provozů společnosti Hyundai.

Nejprve jsme navštívili lisovnu, kde se vytvářela pomocí techniky na tvářecích strojích karoserie vozidla. Jednotlivé komponenty karoserií směřovaly dál do svařovny. Zde se nacházelo víc robotů, než pracovníků. Všechny svářecí úkony prováděli roboti. Takto připravená svařená karoserie „putovala“ do lakovny. Lakovna z bezpečnostních důvodů není pro exkurze přístupná. Po svařovně jsme navštívili největší halu, kde se prováděla finální montáž vozidla. Naši poslední zastávkou byla převodovkárna, kde se kompletovaly převodovky nejenom pro vozy Hyundai, ale i pro vozy Kia vyráběné na Slovensku.

Po návratu z výrobních hal zpět do administrativní budovy měli žáci možnost klást dotazy nebo připomínky. Exkurze byla přínosem do odborných předmětů Strojírenství a Technologie.

Ing. Blokšovázpět na „První KEY-STAV, a.s.“pokračujte na „Projekt Edison Culture v SŠTO letos již pošesté“