SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Exkurze Škoda Mladá Boleslav

Dne 4. května 2017 žáci prvního ročníku oboru Strojník a druhého ročníku oboru Automechanik se zúčastnili exkurze ve „ Škodovce“.

Exkurze byla rozdělena do dvou částí: prohlídka muzea a prohlídka tří hal, které se nacházejí v prostorách ŠKODA AUTO a.s.

Nejprve jsme měli možnost zhlédnout prostory muzea s vystavenými modely, které Škoda vyráběla a vyrábí, včetně 20 – ti minutového dokumentárního filmu o historii a současnosti vývoje „škodovky“.

V druhé části exkurze jsme navštívili nejprve svařovnu, kde měli možnost žáci zhlédnout automatizované svářecí linky, z kterých se postupně rýsoval skelet auta značky Octavia. Za svařovnou následovala lisovna. Mnohé překvapil hluk lisů, který přetvářel plech na naprogramované komponenty.

Po prohlídce lisovny následovala montážní hala. Žáci sledovali, jak vzniká „nový automobil Octavia“. Překvapila nás čistota na jednotlivých pracovištích tohoto provozu a velké pracovní nasazení. Každý hotový výrobek byl sledován na světelných tabulích.

Exkurze byla pro naše žáky velmi atraktivní a přínosná. Získané poznatky využijí ve výuce odborných předmětů.

Ing. Radim Lobodáš, Ing. Miroslava Blokšovázpět na „Autotronici ze SŠTO Havířov se vrátili z Anglie“pokračujte na „Slavnostní odhalení formule Vector 03“