SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Exkurze ve firmě Mrózek  – Bystřice

Žáci v úvodu exkurze absolvovali promítání dvou krátkých dokumentárních filmů. První film byl zaměřen na vznik a činnost firmy od jejího založení až po současnost. Druhý film se týkal úspešných zakázek nejenom na našem území, ale i v Polsku a na Slovensku. Většina zakázek se týkala bouracích prací na výškových budovách a komínech.

V druhé části exkurze měli žáci možnost prohlídky současného vozového parku firmy. Žáci prošli venkovní prostory, na kterých se nacházely stroje, které současně čekaly na běžné údržby nebo byly připraveny na připravované zakázky firmy. V halách firmy už měli možnost žáci vidět právě probíhající opravy na stavebních strojích např. minirypadle nebo traktobagru.

Měli také možnost nahlédnout do skladů s nahradními díly i do skladu kapalin. Během exkurze měli žáci spoustu dotazů, které jim byly zodpovězeny.

Exkurze byla pro naše žáky velmi atraktivní a přínosná.

pedagogický dozor: Ing. Blokšová, Mgr. Kurzejovázpět na „Srdíčkové dny“pokračujte na „Byli jsme v divadle …“