SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Gascontrol

S žáky I. a III. ročníku oboru instalatér jsme dne 12. dubna 2017 navštívili v rámci exkurze společnost Gascontrol s.r.o. Vedoucí provozu výroby pan Kožušník obeznámil žáky s historií firmy od jejího vzniku až do dnešních dnů. Dále je seznámil s chodem a výrobními procesy při výrobě plastového potrubí a desek.

Nejprve chlapcům ukázal granulát, z něhož se vyrábí různými technologickými postupy desky z polypropylenu a potrubí z polyetylenu. Tento granulát se pod tlakem dopravuje do násypné jímky, kde se samospádem se dostává do tavné pece.

Po zahřátí na určenou teplotu se ve výrobní lince tryskami pod tlakem vstřikuje na matrici do požadovaného průměru. Při výrobě se také do potrubí vnáší barevné označení a stabilizátory. Toto barevné označení zákazníkům a montérům usnadňuje orientaci. Žlutý pruh označuje plyn, modrý vodu a hnědý kanalizaci. Dále se na chladící lince chladí rozstřikovanou kapalinou, přičemž se neustále posouvá směrem kupředu.

Pokud je nutno, může se potrubí opatřit ochrannou barevnou fólií, která zabraňuje mechanickému poškození potrubí. Na konci linky se potrubí opatří potiskem, na kterém je uvedeno datum, čas, výrobce, průměr a tloušťka stěny. Poté se potrubí zkrátí na požadovanou délku, uloží do dřevěných přepravních beden a nesmí se s ním po dobu 8 dní manipulovat.

Při výrobě desek je technologický postup obdobný, jen linka je uzpůsobena tvarům desek. Z každé série se odeberou vzorky, které se zkoumají ve vlastní laboratoři. Nejdůležitější zkoušky jsou pevnost v tahu a tlakování potrubí v horké lázni při 80°C.

Pan Kožušník nám daroval zkušební vzorky ze zkoušky v tahu, abychom je mohli názorně prezentovat žákům při výuce o plastech. Klukům také nabídl, že po vyučení mohou nastoupit do Gascontrolu do zaměstnání.

Mgr. Slavomír Zupko, Rastislav Zupko, učitelé odborného výcvikuzpět na „WORKSHOP – Finančně gramotná škola“pokračujte na „XIII. ročník celorepublikové soutěže Vědomostní olympiáda CTI ČR“