SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Protidrogový vlak

Žáci školy se dne 7. 4. 2017 zúčastnili v rámci primární protidrogové prevence interaktivního a zážitkového vzdělávání. Navštívili protidrogový vlak, který zastavil v Havířově a ukázal jim, jak může závislost zničit lidský život.

Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních interaktivních sálů, v nichž se odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Žáci v protidrogovém vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají účastníky příběhu.

Vybrané multimediální sekce představují v běžném životě špatně dostupné prostory: drogové doupě, vězení, policejní vyšetřovnu a automobilové havárie v důsledku zneužití drog.

Vnitřní design vlaku svou konstrukcí odpovídá křehkosti a genialitě lidského těla a kontrastuje s vnější „ocelovou agresí“.

Prohlídka vlaku zapůsobila na osobnost žáků a efektivním způsobem ovlivnila pohled na legální a nelegální drogy.

Mgr. Simona Lenčová



zpět na „XIII. ročník celorepublikové soutěže Vědomostní olympiáda CTI ČR“pokračujte na „Technické novinky firem Systherm a Hilti u nás“