SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Soutěž o vytvoření originálního školního PF

Ve škole proběhla soutěž o vytvoření originálního školního PF. Soutěže se zúčastnilo 5 žáků. Práce hodnotila porota ve složení Mgr. Jaroslav Knopp, MBA, Mgr. Renáta Ságlová, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování, Ing. Květuše Konešová, vyučující IT a 4 žáci školy.

Porotcům se nejvíce líbil návrh Lukáše Poláka ze třídy 1 ATT. Autory dalších prací byli z 1. A Michal Vámoš, Natálie Rawková, Rostislav Vašek a ze třídy 3. IS Lukáš Keller.

Všem děkujeme za účast.zpět na „„Barbórka 2016“ v partnerské škole“pokračujte na „Společná výuka žáků“