SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Soutěž s panem Popelou

„Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy pořádaná firmou FCC Česká republika s.r.o., která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.

Vychází z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru ve školách.

Úkolem školy je za celou dobu soutěže nasbírat co největší množství papíru, který bude vykupován za smluvené ceny. Na telefonickou objednávku zástupcem školy bude v předem dohodnutém termínu bezplatně přistaven kontejner nebo svozový automobil. Sběr bude odvezen ke zvážení a dalšímu zpracování. Zvážené množství papíru bude průběžně evidováno.

Po termínu uzávěrky 12. 06. 2017 bude vyhodnoceno a odměněno celkem 50 nejlepších škol. Každá z vítězných škol obdrží věcné odměny v hodnotě 5.000 Kč (sportovní potřeby, společenské hry, reklamní dárky). Hodnocení probíhá ve 2 kategoriích v pěti regionech, a to v kategorii podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka a v kategorii podle celkového množství papíru.

Co se tedy od nás očekává?

Separujme papír ve třídách, kabinetech, kancelářích, dílnách, skladech,…, nevyhazujme jej do odpadkových košů!

Garant akce: RNDr. Jana Novákovázpět na „SAPERE - vědět, jak žít“pokračujte na „Sportovní aktivity na škole“