SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Super den s Fakultou stavební!

Studenti třídy 3.TAT oboru Technická zařízení budov navštívili interaktivní výstavu přístrojů, pomůcek a modelů používaných při výuce na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava. Výstava se konala ve Velkém Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic.

Na výstavě se studenti dozvěděli zajímavé informace například o fakultě, o stavebnictví, o odhalení existence infračerveného světla amatérským astronomem Sirem William Herschelem, o možnostech využití dronů s integrovanou kamerou k inspekci a kontrolám staveb. K vidění byly také postery a exponáty z probíhající výstavy „20 let Fakulty stavební“.

Na tuto výstavu navazovala tradiční studentská akce Míchačka, která se konala v Brick Housu v Dolní oblasti Vítkovice. Na letošní ročník byli netradičně pozváni i studenti ze středních škol, kteří mohli sledovat zábavné a zároveň i humorné klání jednotlivých studijních oborů.

Den s Fakultou stavební si studenti opravdu krásně užili, za což děkujeme pořadatelům a jednotlivým týmům soutěžního klání!

Mgr. Sylva Kyselovázpět na „Aerodynamika vozidel“pokračujte na „Píši o nás v Učitelských novinách“