SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

WORKSHOP – Finančně gramotná škola

Naše škola učinila další krok k získání certifikátu Finančně gramotná škola. Jsme v Moravskoslezském kraji první školou, která již prošla workshopem k projektu Finančně gramotná škola.

Tato akce se uskutečnila dne 13. 4. 2017 za přítomnosti vyučujících ekonomických předmětů, informačních technologií, matematiky a občanské nauky. Workshop vedli lektoři z o.p.s. yourchance – Ing. Lichtenberková, odborný garant projektu, a Ing.Koziel, finanční poradce.

V rámci několikahodinového workshopu byla probrána metodika začlenění finanční gramotnosti (FG)do výuky různých předmětů, absolvovali jsme kvíz znalostí z oblasti FG, byla provedena analýza nástrojů a pomůcek pro finanční vzdělávání používaných v rámci výuky na naší škole.

Schopnosti nás, účastníků workshopu, vyučovat finanční gramotnost byly obohaceny ukázkami nových postupů a zajímavých nástrojů k výuce FG.

Zapojení školy do výše zmíněného projektu pokračuje dne 26. 4. 2017 účastí na další akci s názvem Kulatý stůl v Ostravě – Finančně gramotná a podnikavá škola.

Přiložené fotografie prezentují účastníky workshopu.

Ing. Palíkovázpět na „Autoopravář junior 2017“pokračujte na „Gascontrol“