SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Celorepubliková soutěž Cechu instalatérů v Praze 2018

Ve dnech 22. a 23. listopadu 2018 se v prostorách pražského Kongresového centra konalo republikové finále soutěže Cechu instalatérů. Naši školu reprezentovali Dominik Bartoň a Dominik Sobotka, žáci třetího ročníku oboru Instalatér.

Soutěž začala teoretickou částí – tedy písemným testem, který se skládal z odborných otázek učebního oboru Instalatér. Po jeho absolvování se soutěžící přesunuli k soutěžním panelům.

Soutěžící měli za úkol podle pracovního postupu, plánu a měřítka 1:10 narýsovat váhorys ve výši 1 200 mm od čisté podlahy. Od této základní míry a levého okraje panelu se odvíjely všechny další činnosti. Prvním krokem bylo namontovat odpadní potrubí k předstěnovému systému, umyvadlu a sprchovému žlabu včetně čistícího kusu, odvětrávací hlavice a pevného bodu.

Dále následovala montáž předstěnového WC modulu, rozvodu studené a teplé vody, rohových kohoutů, upevnění a dopojení sprchového žlabu, pisoárového tlačítka, přivrtání rozdělovače, rozměření a zavěšení otopného tělesa.

Další fáze zahrnovala dopojení kotle, expanzomatu a otopného tělesa, montáž umyvadla, umyvadlové baterie a WC mísy. Poté bylo nutno přívodní potrubí a fitinky SV a TUV firmy Rehau, zalisovat nátrubky, a to hydraulickým lisem.

V závěru soutěže kluci navinuli na podkladní desku podlahové potrubí se suchým zipem, které připojili k rozdělovači a ve spodní části panelu zajistili montážním obloukem. Celá sestava na panelu byla ukončena seskládáním a namontováním nezamrzného ventilu.

Naši žáci se umístili na 6. místě.

Našim chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci.

Mgr. Slavomír Zupkozpět na „Účastnili jsme se vědeckého festivalu E(X)PLORY v Polsku“pokračujte na „Exkurze - Malý Svět techniky U6“