SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Ekonomická olympiáda

Studenti třídy 2. P (obor Podnikání) spolu s třídní učitelkou Ing. Palíkovou blahopřejí svému spolužákovi, studentovi Matěji Fialovi k dosaženému úspěchu, kterým je 13. místo v krajském kole Ekonomické olympiády.

Krajského kola se zúčastnilo v našem kraji celkem 57 studentů, jednalo se převážně o žáky gymnázií a obchodních akademií. Krajskému kolu předcházelo školní kolo, ze kterého postoupil za naší školu právě jen Matěj.

Soutěž, která prověřuje úroveň ekonomických znalostí studentů, mnohdy nad rámec středoškolského učiva, se uskutečnila dne 30. ledna 2019 na Krajském úřadě v Ostravě.

Krajské kolo se skládalo z testu, který měl 4 sekce. První sekce byla tvořena uzavřenými otázkami z oblasti ekonomické historie. Druhou sekci tvořila úloha na sestrojení grafu z oblasti mikroekonomie.

Třetí část měla za úkol zjistit, zda student dokáže vytvořit analýzu k nějakému ekonomickému problému. Test byl završen čtvrtou fází, která se specializovala na otázku z finanční gramotnosti.

Ing. Palíková Alena, třídní učitelkazpět na „Naši kominíci na Mistrovství České republiky v Brně“pokračujte na „Zahájení přípravného kurzu KOMINÍK - MĚŘENÍ SPALIN“