SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Ocenění těch nejlepších mladých řemeslníků

13. října 2018 v hotelu Aquapalace Praha – Čestlice, proběhl 23. ročník Ocenění nejlepších absolventů.

Má řemeslo ještě zlaté dno? Rozhodně má a v dnešní době to platí dvojnásob. Jsou povolání a živnosti, které se těší velké vážnosti. To si velmi dobře uvědomují žáci i jejich rodiče při volbě přípravy na budoucí uplatnění. Mladí lidé, kteří se nebojí pracovat rukama, se rozhodně nemusí o svou budoucnost obávat a pokud během svého studia prokáží píli a pečlivost, mohou se vypracovat mezi českou řemeslnou elitu a očekávat lukrativní pracovní nabídky.

Hospodářská komora podporuje tradiční cechovní pozice a nejlepší absolventy učebních oborů a středních odborných škol oceňuje během slavnostního ceremoniálu, kdy jim prostřednictvím předních představitelů Hospodářské komory, ministerstev, vzdělavatelů a zaměstnavatelů bude již po třiadvacáté předán doklad o kvalitě jejich studia. Přestože kritéria hodnocení jsou velmi přísná a závěrečných zkoušek se účastní i odborní zástupci Hospodářské komory, za celou existenci projektu bylo rozdáno téměř úctyhodných 7 tisíc osvědčení.

Mezi oceněnými byli i žáci naší školy. Jednalo se o žáky, kteří během studia daného oboru vzdělání měli velmi dobré studijní výsledky, především v odborném výcviku, a navíc v rámci závěrečné zkoušky prospěli s vyznamenáním.

Hospodářskou komorou bylo oceněno 10 žáků napříč obory vzdělání – Instalatér, Zedník, Kominík, Strojník silničních strojů a Automechanik. Žákům blahopřejeme a přejeme v životě mnoho pracovních úspěchů.

Mgr. R. Ságlovázpět na „Pracovní stáž Portsmouth 10/2018“pokračujte na „Envofilm Český Těšín a Ekotoulky Českým Těšínem a Cieszynem“