SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Poděkování za účast v podzimních Srdíčkových dnech 2018

Srdečně Vás zdravím, paní magistro Ságlová,

dovolte, abych studentům, Vašim kolegům a Vám co nejsrdečněji poděkovala za pomoc vážně nemocným dětem. Jsme Vám skutečně nesmírně vděčni, že nás pravidelně podporujete a tím nám umožňujete pomáhat těm, kteří to skutečně velmi potřebují. Za to Vám patří velký dík. Jsme opravdu rádi, že s námi spolupracujete.

Zasílám Vám děkovný certifikát s vybranou částkou a věřím, že i nadále můžeme počítat s Vaší pomocí, aby se nám společně dařilo podporovat děti, které v životě neměly tolik štěstí…

S velkým díkem a přáním všeho dobrého Maria Křepelková

MgA. Maria Křepelková

ředitelka

maria.krepelkova@zivotdetem.cz

+420 603 216 461, +420 777 853 706

Život dětem, o.p.s.

Lindnerova 6, 180 00 Praha 8 – Libeň

tel.: +420 284 840 017, fax: +420 284 840 519

www.zivotdetem.cz

Sledujte na Twitteru, kde Vaše příspěvky pomáhajízpět na „Envofilm Český Těšín a Ekotoulky Českým Těšínem a Cieszynem“pokračujte na „Řemeslo/SKILL 2018“