SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Projekt „Křeslo pro hosta“

Listopadovou besedou s pracovnicemi Komerční banky v Havířově skončil studentský projekt „Křeslo pro hosta“. Projekt realizovali studenti třídy 2. P pod vedením třídní učitelky Ing. Palíkové.

Cílem projektu byla snaha přiblížit studentům svět podnikání, a to prostřednictvím besed s hosty, kteří pracují nebo podnikají v oblasti, která má stejnou odbornou povahu jako zaměření nástavbového studia oboru Podnikání.

Projekt byl rozdělen do 5 besed, v rámci kterých měli studenti možnost klást jednotlivým hostům zvídavé otázky. Tyto besedy proběhly v období od března do listopadu 2018.

Tato aktivita vyvolala pozitivní odezvu, a to jak u studentů, tak u vyučujících. O každé besedě byl napsán článek, který byl umístěn na web školy.

Projekt „Křeslo pro hosta“ byl pro studenty zdrojem zajímavých informací. Rozšířil jejich ekonomické znalostí a poskytl jim rovněž aktuální reálný náhled na možnosti podnikání.

Děkuji vedení školy za podporu a studentům za jejich plné nasazení při organizaci jednotlivých besed.

Ing. Alena Palíkovázpět na „Zahájení přípravného kurzu KOMINÍK - MĚŘENÍ SPALIN“pokračujte na „Rozvoj výuky cizích jazyků“