SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Ředitel školy Jaroslav Knopp oceněn Merkurovou medailí Hospodářské komory ČR

Dne 22. května 2019, v předvečer sněmu Hospodářské komory ČR, bylo v Praze oceněno 40 výrazných osobností Merkurovou medailí HK ČR. Komora tak tradičně vyznamenává význačné osobnosti, které se nesmazatelně zapsaly do historie Hospodářské komory, pomáhají šířit její dobré jméno a zvyšují prestiž podnikání a řemesel v České republice i v zahraničí.

Mezi letošní vyznamenané patřil i ředitel SŠTO, který převzal prestižní ocenění z rukou prezidenta HK ČR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. Na toto vyznamenání byl Jaroslav Knopp navržen jako výrazná pedagogická osobnost, která v učňovském školství působí již řadu let a jež vykonává desátým rokem funkci ředitele školy.

Prioritou školy, a to v celé její šedesátileté historii, byl důraz na dobrou spolupráci s firmami, živnostníky a profesními spolky, včetně HK ČR. Pod vedením Jaroslava Knoppa byla navázána další spolupráce s novými, pro školu významnými, podnikatelskými subjekty a odbornými společenstvími.

Dnes má SŠTO uzavřeno přibližně 150 smluv o odborném výcviku, a to s celou řadou firem a živnostníků v širokém okolí i ve vzdálenějších místech – jako je Brno a perspektivně i Praha.

Škola dokázala vždy pružně reagovat na požadavky doby a stala se respektovanou vzdělávací institucí v regionu. Výrazné zkvalitnění výuky, rozšíření široké nabídky na trhu práce žádaných oborů i vzrůst kreditu školy – to vše jsou silné stránky SŠTO a výsledek manažerské činnosti vedení školy.

K udělenému vyznamenání srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, osobní spokojenost a mnoho tvůrčích nápadů.zpět na „Výroba špičkových otopných těles na vlastní oči – odborná exkurze ve firmě KORADO“pokračujte na „Malý Svět techniky U6“