SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Rozšiřujeme odborné kompetence našich instalatérů

Dne 9. května 2019 navštívili žáci našeho 3. ročníku oboru Instalatér školicí středisko firmy Viega v Ostravě. Náplní školení, které prováděl pan Tomáš Lazar, bylo seznámení se novinkami v technologii lisování.

Nejdříve pan Lazar žákům nastínil vznik, historii a vize německé společnosti Viega, jež čítá okolo 4000 zaměstnanců, a je úspěšná nejen na evropském trhu, ale i v USA.

Dále školitel vysvětlil našim žákům specifika měděných, uhlíkových, nerezových a ocelových trubek a fitinků, jež společnost Viega vyrábí. Vyzdvihl zvláště přednosti při lisování tvarovek před i za gumovým O-kroužkem, které spočívají v lepší těsnosti při samotném lisovém spoji. Naši žáci byli také seznámeni s přednostmi systému Megapres.

Hlavní náplní školení tvořila prezentace novinky firmy, kterou je systém Smartpress. Jedná se o lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění, určený pro instalace pitné vody a topení. U systému Smartpress je bezpečné a rychlé zpracování bez kalibrace konců trubek díky lisovací technologii bez O-kroužků ve všech dimenzích. Účinný rádius a malá průřezová zúžení zajišťují minimální tlakové ztráty. To umožňuje menší dimenzování instalací pitné vody a snížení objemu potrubí.

V praktické části si naši žáci sami vyzkoušeli práci s výrobky firmy Viega. Lisovali například spoje s akumulačním lisovacím strojem Pressgun a také za pomocí ručního lisovacího stroje Booster. Při tomto ručním hydraulickém lisování museli naši mladíci vynaložit velkou sílu, aby provedli kvalitní lisování. Tato vynaložená energie se jim ale nakonec vyplatila, protože všichni obdrželi odborný certifikát společnosti Viega.

Mgr. Slavomír Zupko, učitel odborného výcvikuzpět na „Další úspěch našich sportovců v Havířovské lize středních škol“pokračujte na „Teorie modré krve aneb běh na dlouhou trať“