SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Seznamujeme se s ekologickými technologiemi

Dne 26. dubna 2019 jsme s žáky III. ročníku oboru Instalatér navštívili skládku komunálního odpadu a bioplynovou stanici v Horní Suché. V rámci exkurze nás celým areálem provázel Ing. Marian Chobot.

První zastávku jsme měli u retenčních nádrží na dešťovou vodu. Dešťová voda, která prosákne celou skládkou, se jímá ve dvou nádržích, načež se v suchém období zpětně vrací a zamokřuje celou skládku. To vše zajišťují dvě čerpadla, jež jsou umístěna u nádrží.

Prohlédli jsme si také kompostárnu. Jedná se o volnou zpevněnou plochu, na které se ukládají suroviny vhodné ke kontrolovatelnému mikrobiálnímu kompostování, a to za pomocí strojů jako jsou překopávače, štěpkovače, traktory s nakládací lžící a kolové nakládače.

Poté následovala prohlídka bioplynové stanice. Do velké haly se sváží tráva, listí a různý přírodní odpad. Za pomocí nakladače se z haly biomasa přepraví do jednoho ze čtyř kontejnerů, které se poté hermeticky uzavřou a při řízeném procesu se vyhřívají. Při této technologii se využívá mikrobiální přeměna organických látek bez přístupu vzduchu pro výrobu bioplynu.

Vytvořený bioplyn se jímá v plynojemu, který má kopuli z gumové folie a ta se napíná nebo smršťuje podle kapacity uvolňování plynu. Následně je bioplyn spalován v kogenerační jednotce, jež tvoří tři mikroturbíny a za jejich pomocí je vyráběna elektrická a tepelná energie. Spojení mikroturbíny s bioplynovou stanicí je výjimečné a v republice ojedinělé. Tepelná energie je pak následně využita v rámci areálu pro vlastní spotřebu. Elektrická energie se jednak používá pro vlastní spotřebu, popřípadě je přebytek dodáván k odprodeji do sítě.

V závěru exkurze nás Ing. Chobot vzal na skládku komunálního odpadu. Zde jsme viděli práci buldozerů, které právě přerovnávaly přivezený odpad. Vystoupali jsme také na nejvyšší bod areálu – na zrekultivovanou skládku, z níž byl pěkný výhled na okolní krajinu.

Mgr. Slavomír Zupko, učitel odborného výcvikuzpět na „Studentský Majáles 2019“pokračujte na „Středoškolská odborná činnost“