SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

V angličtině jsme zabodovali na krajské úrovni

Dne 2. 3. 2019 se náš žák 3. ročníku oboru Automechanik Michal VÁMOŠ zúčastnil krajského kola Soutěže v anglickém jazyce. Soutěž pod záštitou MŠMT byla organizována Střediskem volného času v Ostravě. Ve své kategorii (žáci 1. až 3. ročníků středních odborných škol) se probojoval na krásné 9. místo, a to z celkového počtu 48 účastníků.

Jak soutěž probíhala?

Skládala se z dvou částí – písemné a ústní.

  • Písemná část zahrnovala poslech s porozuměním, spelling a reading.
  • Ústní část, po krátkém úvodu, obsahovala úvahu na zadané téma. Hodnotila se jazyková pohotovost, kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. V rámci ústní části byla i diskuze na témata týkající se současné situace v anglicky mluvících zemích.

Z uvedeného je patrné, že hlavní těžiště soutěže spočívalo ve spontánní komunikaci a schopnosti soutěžících správně a pohotově reagovat. Nejednalo se tedy o strojové opakování předem připravených naučených textů, jak tomu v mnoha „také soutěžích” bývá, ale o porovnání skutečných komunikačních schopností účastníků.

A jaké jsou bezprostřední dojmy našeho soutěžícího?

Michal Vámoš: „Poslech byl podle mého názoru docela lehký a myslím si, že jsem ho zvládl dobře, i když téma bylo poněkud zvláštní: Rozhovor dvou entomologů – sběratelů hmyzu. Reading byl opravdu těžký, protože byl velice obsáhlý a na řešení otázek jsme dostali velice málo času. Něco jsem dokonce musel odhadnout.

V ústní části jsem před tříčlennou porotou nejprve představil sebe a svou školu a poté již řešil zadané téma: „Mladí lidé a jejich vztah k počítačům – pozitiva, ale i negativa“. Občas mi někdo z hodnotitelů položil otázku a nakonec jsem měl reagovat na obrázek, který mi komise předložila.

Je těžké hodnotit tuto část, ale snažil jsem se. Pořád jsem mluvil a k tématu jsem toho měl docela co říci. Bohužel jsem se nevyhnul nějakým otřepaným frázím a společensky očekávaným řešením a závěrům a možná jsem také nebyl až tak moc originální. Celkově mám ze sebe ale dobrý pocit. Soutěž se stala pro mě velmi dobrou zkušeností.

Děkujeme Michalovi za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme mu mnoho dalších úspěchů.

Za PK cizích jazyků Ing. Martin Fišerzpět na „Projektový den“pokračujte na „Autotronici na mezinárodním veletrhu v Brně pod názvem AMPER 2019“