SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

DUMy – Digitální učební materiály

Na webových stránkách školy prezentujeme pouze DUMy, které jsou ověřeny ve výuce.

Čtenářská a informační gramotnost

soubor pdf Anotace – Rozbor uměleckého a neuměleckého textu – 121

soubor pdf Anotace – Testy a cvičení z českého jazyka – 122

soubor pdf Anotace – Všestranné jazykové rozbory – 123

soubor pdf Anotace – Vybraní autoři a texty od antiky do 20. století –124

soubor pdf Anotace – Kapitoly ze stylistiky – 125

soubor pdf Anotace – Kapitoly z obecných poznatků o jazyce – 126

Anglický jazyk

soubor pdf Anotace – Reals of the English speaking countries and the Czech Republic – 221

soubor pdf Anotace – English and American Life and Institutions – 222

Využívání ICT

soubor pdf Anotace – Základy AutoCADu – 321

soubor pdf Anotace – Ekonomické příklady – 322

soubor pdf Anotace – Technická měření v MS Excel – 323

soubor pdf Anotace – DoubleCAD – 324

soubor pdf Anotace – Rastrová grafika – 325

soubor pdf Anotace – Zpracování textu v textovém editoru – 326

soubor pdf Anotace – Daně z příjmů – 327

soubor pdf Anotace – Podnikání – 328

soubor pdf Anotace – Podnikání – 329

Matematika

soubor pdf Anotace – Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami – 421

soubor pdf Anotace – Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice – 422

soubor pdf Anotace – Posloupnosti a finanční matematika – 423

soubor pdf Anotace – Kombinatorika, základy pravděpodobnosti, statistika – 424

Odborné kompetence

soubor pdf Anotace – Logické obvody – 521

soubor pdf Anotace – Diagnostická měření – 522

soubor pdf Anotace – Polovodiče a jejich využití – 523

soubor pdf Anotace – Prvky elektronických obvodů – 524

soubor pdf Anotace – Karosářské „ Know How“ – 525

soubor pdf Anotace – Svářečská a karosářská odbornost – 526

soubor pdf Anotace – Základy klempířského minima – 527

soubor pdf Anotace – Realizace klempířských prací a dovedností – 528

soubor pdf Anotace – Materiály v automobilovém průmyslu – 529

soubor pdf Anotace – Části strojů – 5210

soubor pdf Anotace – Diagnostika automobilů – 5211

soubor pdf Anotace – Měření parametrů – 5212

soubor pdf Anotace – Konstrukce skříňového nábytku – 5213

soubor pdf Anotace – Konstrukce stolového a lůžkového nábytku – 5214

soubor pdf Anotace – Konstrukční materiály – 5215

soubor pdf Anotace – Vady dřeva – 5216

soubor pdf Anotace – Technická příprava výroby – 5217

soubor pdf Anotace – Dřeviny – 5218

soubor pdf Anotace – Strojní opracování dřeva – 5219

soubor pdf Anotace – Stavebně truhlářské výrobky a jejich ochrana – 5220

soubor pdf Anotace – Daňová evidence a účetnictví v programu WinDUO – 5221

soubor pdf Anotace – Ekonomické výpočty – 5222

soubor pdf Anotace – Zateplování pěnovým polystyrenem – 5223

soubor pdf Anotace – Zateplování budov minerálními deskami – 5224

Finanční gramotnost

soubor pdf Anotace – Řemeslná živnost v praxi – 621

soubor pdf Anotace – Peníze, mzdy, daně a pojistné- 622

soubor pdf Anotace – Domácnost, rodina a finance- 623

soubor pdf Anotace – Práce a vzdělávání- 624pokračujte na „Čtenářská a informační gramotnost“