SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Odborné kompetence 5213 – 5220

Konstrukce skříňového nábytku – 5213

1. Historický vývoj skříňového nábytku soubor pdf
2. Rozdělení skříňového nábytku soubor pdf
3. Názvosloví a rozměry skříňového nábytku soubor pdf
4. Požadavky na skříňový nábytek soubor pdf
5. Provedení skříňového nábytku soubor pdf
6. Rohová spojení desek soubor pdf
7. Demontovatelná rohová spojení desek soubor pdf
8. Šířková spojení desek soubor pdf
9. Rohová spojení rámů konstrukčními spoji soubor pdf
10. Rohová spojení rámů pomocí vložených prvků soubor pdf
11. Osazení výplní rámů soubor pdf
12. Konstrukce korpusu z masivu soubor pdf
13. Konstrukce korpusu z konstrukčních desek soubor pdf
14. Konstrukce osazení zad skříňového nábytku soubor pdf
15. Konstrukce podstavení skříňového nábytku soubor pdf
16. Konstrukce osazení polic soubor pdf
17. Nábytková průčelí soubor pdf
18. Závěsy otočných dveří soubor pdf
19. Konstrukce naložených dveří skříňového nábytku soubor pdf
20. Konstrukce vložených vsazených dveří soubor pdf
21. Konstrukce vložených předsazených dveří soubor pdf
22. Konstrukce vložených lícovaných dveří soubor pdf
23. Osazení dveří s polodrážkou a dveřní středové srazy soubor pdf
24. Srazy, dorazy dveří a uzavírání dveří soubor pdf
25. Konstrukce osazení šatních tyčí a zrcadel soubor pdf
26. Zásuvky soubor pdf
27. Konstrukce zásuvek soubor pdf
28. Vedení zásuvek soubor pdf
29. Nábytkové žaluzie soubor pdf
30. Klopny (sklopná a výklopná dvířka) soubor pdf
31. Posuvné dveře soubor pdf
32. Posuvná skla soubor pdf

Konstrukce stolového a lůžkového nábytku – 5214

1. Historický vývoj stolového nábytku soubor pdf
2. Požadavky na stolový nábytek soubor pdf
3. Obecná pravidla konstrukce stolů soubor pdf
4. Rozdělení stolů soubor pdf
5. Názvosloví a rozměry stolového nábytku soubor pdf
6. Úprava hran stolových desek soubor pdf
7. Konstrukce nosné části stolů – pevná spojení soubor pdf
8. Konstrukce nosné části – demontovatelná spojení soubor pdf
9. Konstrukce připevnění stolové desky soubor pdf
10. Konstrukce zvětšování nedělené stolové desky I soubor pdf
11. Konstrukce zvětšování nedělené stolové desky II soubor pdf
12. Konstrukce zvětšování dělené stolové desky I soubor pdf
13. Konstrukce zvětšování nedělené stolové desky II soubor pdf
14. Konstrukce zvyšování stolové desky soubor pdf
15. Konstrukce psacích stolů soubor pdf
16. Konstrukce počítačových stolů soubor pdf
17. Odkládací stoly soubor pdf
18. Zkoušení stolového nábytku soubor pdf
19. Historický vývoj lůžkového nábytku soubor pdf
20. Požadavky na lůžkový nábytek soubor pdf
21. Materiál a bezpečnost lůžkového nábytku soubor pdf
22. Provedení lůžkového nábytku soubor pdf
23. Rozdělení lůžkového nábytku soubor pdf
24. Názvosloví a rozměry lůžkového nábytku soubor pdf
25. Skladba ložné plochy soubor pdf
26. Konstrukce spojení čel a bočnic lůžek soubor pdf
27. Konstrukce sklápěcích lůžek soubor pdf
28. Dětské postýlky soubor pdf
29. Patrové postele soubor pdf
30. Lůžka zasouvatelná pod sebe soubor pdf
31. Lůžkové pohovky soubor pdf
32. Zkoušení lůžkového nábytku soubor pdf

Konstrukční materiály – 5215

1. Rozdělení materiálu na bázi dřeva soubor pdf
2. Vlastnosti materiálu na bázi dřeva soubor pdf
3. Mechanické a fyzikální vlastnosti soubor pdf
4. Dřeviny používané k výrobě soubor pdf
5. Zjišťování mechanických a fyzikálních vlastností soubor pdf
6. Hlavní výrobci velkoplošných materiálu soubor pdf
7. Dýhy soubor pdf
8. Deskové řezivo soubor pdf
9. Spárovky soubor pdf
10. Biodesky soubor pdf
11. Překližky soubor pdf
12. Laťovky soubor pdf
13. OSB soubor pdf
14. Dřevotřískové desky soubor pdf
15. Modifikované třískové desky soubor pdf
16. Dřevoplastové kompozity soubor pdf
17. Imitace dřeva soubor pdf
18. Měkké dřevovláknité desky soubor pdf
19. Dřevovláknité desky se střední hustotou soubor pdf
20. Tvrdé dřevovláknité desky soubor pdf
21. Desky z dřevité vlny a cementu soubor pdf
22. Desky z jemných třísek a cementu soubor pdf
23. Kompozitní materiály na bázi dřeva pro nosné účely soubor pdf
24. Voštinové desky soubor pdf
25. Kompaktní desky soubor pdf
26. Konstrukční dřevo soubor pdf
27. Lepené lamelové dřevo soubor pdf
28. Speciální dřevěné nosníky soubor pdf
29. Konstrukční materiály na bázi dřeva a jejich vliv na povrchovou úpravu soubor pdf
30. Základní technologie nanášení nátěrových hmot soubor pdf
31. Chemické látky používané pro výrobu soubor pdf
32. Stroje pro dělení dřeva a materiálu na bázi dřeva soubor pdf

Vady dřeva – 5216

1. Suky soubor pdf
2. Čelní trhliny soubor pdf
3. Boční trhliny soubor pdf
4. Vady tvaru kmene soubor pdf
5. Zploštění soubor pdf
6. Boulovitost soubor pdf
7. Křivost soubor pdf
8. Nepravidelnosti struktury dřeva, točivost soubor pdf
9. Nepravidelnosti struktury dřeva, křemenitost soubor pdf
10. Nepravidelnosti struktury dřeva, excentrická dřeň soubor pdf
11. Zásušek soubor pdf
12. Zárost soubor pdf
13. Rakovina soubor pdf
14. Nepravé jádro soubor pdf
15. Vnitřní běl soubor pdf
16. Napadení dřeva houbami – Zbarvení jádra soubor pdf
17. Zbarvení běli soubor pdf
18. Hniloba soubor pdf
19. Trouchnivost soubor pdf
20. Zapaření soubor pdf
21. Plísně soubor pdf
22. Dřevokazný hmyz soubor pdf
23. Poškození ptactvem soubor pdf
24. Poškození živočichy soubor pdf
25. Poškození rostlinami soubor pdf
26. Další poškození soubor pdf
27. Mechanické poškození soubor pdf
28. Smolníky soubor pdf
29. Prosmol soubor pdf
30. Svalovitost soubor pdf
31. Zbarvení dřeva neorganického původu soubor pdf
32. Vady při výrobě řeziva soubor pdf

Technická příprava výroby – 5217

1. Základní pojmy soubor pdf
2. Výrobní postupy a jejich znázorňování soubor pdf
3. Výroba přířezů soubor pdf
4. Technologie nastavování vlysů soubor pdf
5. Typový postup výroby nekonečného vlysu soubor pdf
6. Technologie výroby spárovky soubor pdf
7. Typový postup výroby spárovky soubor pdf
8. Technologie výroby rámů soubor pdf
9. Typový postup výroby rámů soubor pdf
10. Výroba zásuvek soubor pdf
11. Technologie výroby dýhových sesazenek soubor pdf
12. Typový postup výroby dýhových sesazenek soubor pdf
13. Rámcový postup výroby nábytku soubor pdf
14. Dělení konstrukčních materiálů soubor pdf
15. Příprava k dýhování přířezů konstrukčních desek soubor pdf
16. Vlastní dýhování přířezů konstrukčních desek soubor pdf
17. Lepení fólií a laminátů soubor pdf
18. Blokové schéma postupu přípravy a dýhování konstrukčních desek soubor pdf
19. Konstrukční, rozměrové a tvarové opracování soubor pdf
20. Povrchová úprava nábytku soubor pdf
21. Montáž nábytku soubor pdf
22. Příklad výroby skříně soubor pdf
23. Příklad výroby stolu soubor pdf
24. Příklad výroby postele soubor pdf
25. Příklad výroby židle soubor pdf
26. Balení nábytku soubor pdf
27. Přeprava a skladování nábytku soubor pdf
28. Výroba čalouněného nábytku soubor pdf
29. Výroba surových dveří soubor pdf
30. Povrchová úprava dveří soubor pdf
31. Výroba dřevěných oken soubor pdf
32. Povrchová úprava zdvojených oken soubor pdf

Dřeviny – 5218

1. Fyziologie rostlin soubor pdf
2. Rozmnožování rostlin soubor pdf
3. Vegetativní orgány rostlin soubor pdf
4. Reprodukční orgány rostlin soubor pdf
5. Části kmene soubor pdf
6. Makroskopická stavba dřevin soubor pdf
7. Mikroskopická stavba jehličnatých dřevin soubor pdf
8. Mikroskopická stavba listnatých dřevin soubor pdf
9. Submikroskopická stavba dřeva soubor pdf
10. Chemické složení dřeva soubor pdf
11. Rozpoznávání dřevin soubor pdf
12. Smrk soubor pdf
13. Jedle soubor pdf
14. Borovice soubor pdf
15. Modřín soubor pdf
16. Ostatní jehličnany soubor pdf
17. Dub soubor pdf
18. Jasan soubor pdf
19. Jilm soubor pdf
20. Akát soubor pdf
21. Buk soubor pdf
22. Javor soubor pdf
23. Bříza soubor pdf
24. Ostatní roztroušeně pórovité tvrdé dřeviny soubor pdf
25. Topol soubor pdf
26. Ostatní roztroušeně pórovité měkké dřeviny soubor pdf
27. Ovocné dřeviny soubor pdf
28. Tropické dřeviny soubor pdf
29. Okrasné listnaté dřeviny soubor pdf
30. Okrasné jehličnaté dřeviny soubor pdf
31. Vady tvaru kmene soubor pdf
32. Jiné vady dřeva na živém stromu soubor pdf

Strojní opracování dřeva – 5219

1. Charakteristika strojů na opracování dřeva soubor pdf
2. Teorie dělení dřeva soubor pdf
3. Geometrie nástroje soubor pdf
4. Nástroj soubor pdf
5. Opracování dřeva na pilnici soubor pdf
6. Opracování řeziva na skladě soubor pdf
7. Pilové nástroje soubor pdf
8. Pily na zpracování kulatiny soubor pdf
9. Pásová univerzální pila soubor pdf
10. Kotoučové pily pro příčné a podélné řezání soubor pdf
11. Formátovací kotoučové pily horní soubor pdf
12. Formátovací kotoučové pily spodní soubor pdf
13. Frézovací nástroje soubor pdf
14. Rovinné frézky soubor pdf
15. Frézky na tvarové opracování soubor pdf
16. Ostatní frézky soubor pdf
17. Sdružené frézky soubor pdf
18. Vrtací a dlabací nástroje soubor pdf
19. Vrtačky, dlabačky soubor pdf
20. Brousící nástroje soubor pdf
21. Pásové brusky soubor pdf
22. Ostatní brusky soubor pdf
23. Soustruhy soubor pdf
24. Stroje na tváření a spojování dřeva soubor pdf
25. Zařízení na sesazování dýh soubor pdf
26. Ostatní stroje na tváření a spojování dřeva soubor pdf
27. Nanášení nátěrových hmot stříkáním soubor pdf
28. Ostatní způsoby nanášení nátěrových hmot soubor pdf
29. Sušení nátěrových hmot soubor pdf
30. CNC stroje soubor pdf
31. Částečně automatizované linky na opracování dřeva soubor pdf
32. Nové metody obrábění soubor pdf

Stavebně truhlářské výrobky a jejich ochrana – 5220

1. Jednoduché tesařské konstrukce soubor pdf
2. Zárubně soubor pdf
3. Laťová dělící stěna soubor pdf
4. Ploty a vrata soubor pdf
5. Věšadla, věšadlové konstrukce soubor pdf
6. Vzpěradla, vzpěradlové konstrukce soubor pdf
7. Požadavky a materiál na dřevěné stropy soubor pdf
8. Dřevěné stropy soubor pdf
9. Podlahy soubor pdf
10. Dřevěné podlahy soubor pdf
11. Obložení stěn a stropů soubor pdf
12. Obložení stěn a stropů dřevem a dřevním materiálem soubor pdf
13. Srubové stěny soubor pdf
14. Hrázděné stěny soubor pdf
15. Dřevěné stěny a příčky nahladko soubor pdf
16. Schodiště soubor pdf
17. Dřevěné schodiště soubor pdf
18. Vestavěný nábytek soubor pdf
19. Dveře soubor pdf
20. Kování dveří soubor pdf
21. Okna soubor pdf
22. Součástí dřevěných oken soubor pdf
23. Zasklívání oken a dveří soubor pdf
24. Pergoly soubor pdf
25. Stavba pergol soubor pdf
26. Dřevěné obaly soubor pdf
27. Dřevokazné houby soubor pdf
28. Dřevokazný hmyz soubor pdf
29. Impregnace dřeva soubor pdf
30. Fyzikální ochrana dřeva soubor pdf
31. Chemická ochrana dřeva soubor pdf
32. Impregnace z pohledu aplikované technologie soubor pdf


zpět na „Odborné kompetence 525 - 5212“pokračujte na „Odborné kompetence 5221 - 5224“