SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Formuláře

soubor pdf Přihláška – k opravné zkoušce části závěrečné zkoušky
    – ke konání závěrečné zkoušky v náhradním termínu
soubor doc Žádost o částečné nebo úplné uvolnění
soubor doc Žádost o individuální vzdělávací plán
soubor doc Žádost o krátkodobé uvolnění z výuky
soubor doc Žádost o opakování ročníku
soubor doc Žádost o opakování ročníku a změnu oboru
soubor doc Žádost o povolení přestupu na SŠTO
soubor doc Žádost o přerušení vzdělávání
soubor doc Žádost o uznání dosaženého vzdělání
soubor doc Žádost o vystavení stejnopisu
soubor doc Žádost o změnu oboru v průběhu školního roku
soubor doc Zanechání vzdělávání – sdělení
soubor doc Žádost o prodloužení klasifikačního období
soubor doc Žádost o přijetí do 1. ročníku
soubor doc Žádost o přijetí do vyššího ročníku


zpět na „Termínový kalendář“