SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Klub branné všestrannosti

je dobrovolným, nezávislým a nepolitickým spolkem, jehož posláním a účelem je zejména všestranný rozvoj osobnosti mládeže jejich výchova k aktivnímu občanství a odpovědnosti vůči lidem a společnosti, posilování jejich branného vědomí a budování odpovědnosti za obranu vlasti a příprava pro situace nouzových a krizových stavů.

Předmětem činnosti je především celoroční práce s mládeží, která probíhá v rámci spolku se zaměřením na branné a společenské aktivity jako jsou např.:

  • historie,
  • zdravověda,
  • pobyt ve volné přírodě,
  • sporty,
  • společenská etika atd.

V případě potřeby členové mohou svými znalostmi a prostředky přispět k záchraně osob nebo majetku.

Činnost klubu, pobyt na horské chatě SKALKA a další zajímavostipokračujte na „Ozdravný pobyt Skalka 2017“