SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Hospodářská komora ocenila naše absolventy

Dne 7. října 2017 proběhlo v kongresovém sále výstaviště Praha Letňany slavnostní ocenění nejlepších absolventů středních škol České republiky. Ohodnocení provádí Hospodářská komora České republiky podle svých vlastních kritérií. Význam celé akce byl zdůrazněn přítomností ministryně pro místní rozvoj paní Karly Šlechtové a prezidenta HK ČR pana Vladimíra Dlouhého. Záštitu nad slavnostním aktem převzal prezident republiky.

Mezi vybranými absolventy nechyběli ani naši žáci ze Střední školy technických oborů, Havířov-Šumbark, ulice Lidická. Devět žáků oborů vzdělání Instalatér, Zedník – Obkladač, Automechanik a Truhlář splnilo přísné požadavky HK a získalo titul nejlepší žák oboru. Samotná škola získala ocenění za kvalitní odbornou přípravu žáků. Nutno zdůraznit, že se nejedná jenom o symbolické vyhodnocení. V případě, že by měl nositel ocenění problém s hledáním práce, může se obrátit na nejbližší pobočku HK a ta je povinna mu práci zprostředkovat.

Věříme, že naši žáci tuto pomoc potřebovat nebudou a že uplatnění najdou velice snadno. Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů jak v profesním, tak i v osobním životě.zpět na „Ocenění těch nejlepších mladých řemeslníků“pokračujte na „Havířovští instalatéři drží vysoko laťku kvality“