SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Klub přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy je neodmyslitelným článkem naší školy. Je nezávislým dobrovolným občanským sdružením fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory školy, života žáků ve škole i společného prosazování oprávněných zájmů žáků školy a jejich rodičů.

Rodiče a přátelé školy jako dobrovolní sponzoři svými finančními dary vytvářejí fond, ze kterého hradí částečné náklady spojené s účastí našich žáků v soutěžích a olympiádách (jízdné, startovné a další finanční výdaje s tím spojené). Klub finančně přispívá na lyžařský a sportovně turistický kurz.